szukaj
Strona główna Bieżący numer Artykuły Wydawnictwo Giełda Kontakt
MEDIA SKI

Login:

Hasło:

2009-11-13 11:47:28

Forum miast narciarskich

2009-09-30 13:17:53
Sezonowa prognoza pogody


2009-04-17 17:06:59
INTERALPIN
Insbruk zaprasza na targi

2009-03-26 11:51:37
Wywiercą dziurę w Kasprowym Wierchu?


2009-03-25 10:09:17
Konferencja prasowa Justyny Kowalczyk w Szklarskiej Porębie


 3.2. Elementy i podzespoły kolei linowych

Wprzęgło rozłączne typu DT
Od 1993 r. Firma Doppelmayr stosuje wprzęgła rozłączne typu DT z drążkami skrętnymi. Wprzęgło to ma prostą budowę, co czyni je niezwykle niezawodnym. Siła zacisku wprzęgła generowana jest przez cztery drążki skrętne wykonane z wysokojakościowej stali. Drążki wykonane są w formie prętów o przekroju okrągłym, na końcach i w środku mają formę kwadratową. Po wjeździe na stacje szyna naciska na krążek wyprzęgający ruchomej szczęki wprzęgła. Krążek wyprzęgający jest dociskany dotąd, aż osiągnie położenie dolne. W tym położeniu wprzęgło zostaje otwarte, rozłączone z liną i w takim stanie objeżdża łuk stacyjny.

Przy wyjeździe ze stacji ruchoma szczęka wprzęgła jest przestawiana z położenia dolnego, wprzęgło zamyka się przez działanie siły sprężyn i zostaje wprzęgnięte na linę. Rozwiązanie konstrukcyjne wprzęgła DT sprawia, że jest ono niezwykle bezpieczne w eksploatacji. Nawet pęknięcie drążka skrętnego nie zagraża bezpieczeństwu pasażerów. W przypadku pęknięcia połowy drążków skrętnych siła zacisku spada jedynie o 12.5 %. Użytkownicy podkreślają niezawodność tych wprzęgieł i ich stosunkowo prostą eksploatację. Przez 15 lat wyprodukowano ponad 45 tys. wprzęgieł tego typu.

System kontroli położenia liny RPD

Jednym z bardziej niebezpiecznych zdarzeń w kolejach linowych jest wykolejenie liny nośno-napędowej na baterii rolek podporowych. Bardzo nowoczesnym zabezpieczeniem przed tym zagrożeniem jest opracowanie systemu czujników RPD. System ten inicjuje hamowanie kolei w następujących sytuacjach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolei :
•    przesunięcie się liny w rowku krążka,
•    spadnięcie liny przez tarcze obrzeża krążka,
•    wypadnięcie liny z podchwytu,
•    zablokowanie krążka,
•    zgubienie krążka (wypadnięcie krążka z baterii).
Czujniki położenia liny umieszcza się w pobliżu liny na bateriach krążków podporowych. Kontrolowana jest pozycja liny względem czujnika. System po rozpoznaniu sytuacji niebezpiecznej może automatycznie zatrzymać kolej bądź, jeśli zagrożenie jest mniejsze (np. przesunięcie się liny na krążku, ale nie wypadnięcie), ograniczyć prędkość kolei do 1 m/s.

Dodatkowo RPD lokalizuje miejsce awarii (wskazywany jest numer podpory i wyłącznika na podporze). Układ RPD charakteryzuje się możliwością pracy w dużym zakresie temperatur, niewrażliwością na oblodzenie, niewrażliwością na światło słoneczne, a nawet uderzenie pioruna.
Po zastosowaniu RPD możliwa jest eksploatacja przy większych prędkościach wiatru (nawet 80 km/godz.) ponieważ wychylenia pojazdów, a co za tym idzie położenia liny, są kontrolowane.

Kompaktowe napędy Chair-drive

Napęd typu Chair-drive charakteryzuje się przejrzystym rozmieszczeniem podzespołów wchodzących w skład układu napędowego i kompaktowym sposobem budowy. Wszystkie podzespoły są przyjazne w konserwacji i łatwo dostępne. Taki sposób konstrukcji napędu pozwala na łatwy transport i montaż. Może on być usytuowany zarówno w stacji dolnej, jak i górnej.

3.3. Systemy kolei linowych

Co roku firma Doppelmayr produkuje sto kilkadziesiąt urządzeń. Poniżej przedstawiono kilka nietypowych rozwiązań proponowanych przez firmę użytkownikom.

Funitel
Funitel jest odmianą kolei jednolinowych. Dwie biegnące równolegle liny nośno-napędowe tworzą tor kolei linowej

W systemie tym duże, nawet 25 osobowe gondole są wpięte do liny nośno-napędowej uformowanej w podwójną pętlę. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest maksymalnie wysoka odporność na boczne podmuchy wiatru z powodu szerokiego rozstawu lin. Dla tych urządzeń prędkość wiatru dochodząca do 130 km/godz. nie powoduje zatrzymania kolei. Druga wspaniała cecha tego systemu to zdolność przewozowa, dochodząca do 3500 osób na godzinę. Stosuje się je głównie jako środek transportu na lodowce i inne wysoko położone tereny narciarskie.

Kolej linowa krzesełkowo-gondolowa (kombi)

Kolej krzesełkowo-gondolowa jest nową konstrukcją łączącą funkcje kolei krzesełkowej dla narciarzy oraz kolei gondolowej dla pieszych. Pierwsza kolej tego typu „NATRUN” powstała w 2002 r. w Maria Alm. Jest to kolej wyprzęgana z 6-osobowymi krzesełkami i 8-osobowymi kabinami. Na szczególną uwagę zasługuje tu system wsiadania i wysiadania pasażerów

Kolej tzw. trzylinowa – 3L

Kolej tego typu jest w zasadzie odmianą kolei dwulinowej, ale z pojazdami poruszającymi się ruchem okrężnym. Nazwa systemu (3L – 3 linowa) oznacza dwie liny nośne i jedną napędową. Dwie liny nośne podtrzymują kabinę (zwykle kilkudziesięciu-osobową), natomiast pętla liny napędowej porusza je. W stacjach kabiny są wyprzęgane z liny napędowej. System 3L – łączy w sobie zalety kolei jednolinowych i dwulinowych.
Zachowując takie cechy układów dwulinowych jak gwarancje pewnego prowadzenie kabiny, możliwość budowy długich przęseł, dużą odporność na działanie wiatru, zapewnia jednocześnie takie cechy kolei jednolinowych jak ciągły transport, dużą prędkość jazdy i duże kabiny (a co za tym idzie dużą zdolność przewozową), niewielkie zużycie energii. Najbardziej spektakularną realizacją tego typu było wybudowanie w latach 2003/04 kolei w Kitzbühel (Austria), łączącej dwie duże stacje narciarskie w pobliżu tej miejscowości.

Tramwaj linowy - DCC
Koniec lat 90. ubiegłego wieku to pierwsza realizacja nowego w pełni ekologicznego miejskiego systemu transportu linowego osób zwanego DCC (Doppelmayr Cable Car). System powstał z połączenia pewnych zespołów kolei linowej terenowej z wprzęgłem rozłącznym napowietrznej kolei linowej. Od tego czasu powstało kilka realizacji tego systemu, który w Polsce nazwano umownie tramwajem linowym. System ten został wybudowany w portach lotniczych (Birmingham 2003 r., Mexico City 2005 r., Toronto 2006 r.), a obecnie trwa realizacja dużego projektu w Wenecji (połączenie Placu Roma z Placem Św. Marka).

Podsumowanie
Nie sposób wymienić tutaj wszystkie rozwiązania, które wprowadzone przez firmę Doppelmayr spowodowały zasadniczy rozwój i postęp w technologii kolei linowych, wpływając na niezawodność urządzeń i bezpieczeństwo transportowanych osób.
Główną rolę w zapewnieniu standardów najwyższej światowej jakości wyrobów ma stosowana przez firmę technologia produkcji konstrukcji stalowych kolei. Zbudowany przed kilku laty od podstaw w Wolfurcie nowy zakład produkcyjny „Hohe Brucke” jest wyposażony w park maszynowy, produkujący konstrukcje stalowe na najwyższym światowym poziomie technologicznym.
Organizacja firmy i stosowane technologie wytwarzania, zapewniające najwyższą jakość, pozwoliły na uzyskanie przez firmę Doppelmayr Holding AG certyfikatów i świadectw zgodności dla swoich wyrobów zgodnych z wymaganiami Dyrektywy 2000/9/WE i norm z nią zharmonizowanych.
Liczba kolei linowych i pozycja firmy Doppelmayr Holding AG na rynku polskim znalazła wyraz w decyzji powołania w 2008 r. w Polsce firmy pod nazwą „Doppelmayr Polska” sp. z o.o., która będzie realizowała wszelkie działania firmy na terenie naszego kraju.


W artykule wykorzystano m.in. informacje zawarte w materiałach promocyjnych firmy Doppelmayr.

 
Powered by Webvisor Sp. z o.o.